La psicoanàlisi, avui.

Ha quedat superada la psicoanàlisi per les modernes neurociències? Dóna massa protagonisme a la sexualitat? Substitueix l’acció per la introspecció, el canvi per l’adaptació? Ha passat de moda? Sobre aquesta tècnica terapèutica s’acumul·len els tòpics. Intentarem desfer-los i presentar la psicoanàlisi contemporània com una tècnica eficaç i transformadora, tant des del punt de vista individual com del col·lectiu.